การเคลื่อนไหว ทิสทาง - Рух, напрямки

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. Помалiше їдеш-далі будеш.

43 words

0 0
Wika ng Salita: Thai
Pagsasalin na Salita: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 กระดอน    підстрибувати (pіdstrybuvaty)
      0 0 กลับ    поворот (povorot)
      0 0 กลับ    повертатися (povertatysja)
      0 0 กลับมา    повертатися (povertatysja)
      0 0 การเดินทาง    поїздка (poyizdka)
      0 0 ขยับ    рухатися (rukhatysja)
      0 0 ขับรถ    вести (машину) (vesty (mashynu))
      0 0 ขึ้น    підніматися (pіdnіmatysja)
      0 0 ข้าม    перетинати (peretynaty)
      0 0 ความเร็ว    швидкість (shvydkіst')
      0 0 ช้า    повільний (povіl'nyj)
      0 0 ดึง    тягти (tjahty)
      0 0 ตก    падати (padaty)
      0 0 ตรงไป    прямо (prjamo)
      0 0 ทางขวา    праворуч (pravoruch)
      0 0 ทางซ้าย    ліворуч (lіvoruch)
      0 0 ทางไหน    куди? (kudy?)
      0 0 ผลัก    штовхати (shtovkhaty)
      0 0 พลิกคว่ำ    перевернутися (perevernutysja)
      0 0 พักอยู่    залишатися (zalyshatysja)
      0 0 มา    приходити (prykhodyty)
      0 0 มาถึง    прибувати (prybuvaty)
      0 0 ยก    піднімати (pіdnіmaty)
      0 0 ลง    спускатися (spuskatysja)
      0 0 ลื่น    ковзати (kovzaty)
      0 0 สะดุดล้ม    спотикатися (spotykatysja)
      0 0 หยุด    зупинятися (zupynjatysja)
      0 0 หัน    повертати (povertaty)
      0 0 อย่างช้าๆ    повільно (povіl'no)
      0 0 อย่างรวดเร็ว    швидко (shvydko)
      0 0 อย่างรวดเร็ว    швидко (shvydko)
      0 0 ออกจาก    виходити (vykhodyty)
      0 0 เข้า    входити (vkhodyty)
      0 0 เดินทาง    їхати (yikhaty)
      0 0 เดินทาง    подорожувати (podorozhuvaty)
      0 0 เพิ่มขึ้น    залазити (zalazyty)
      0 0 เร็ว    швидкий (shvydkyj)
      0 0 เร็ว    швидкий (shvydkyj)
      0 0 เร่งรีบ    поспішати (pospіshaty)
      0 0 ไกล    далеко (daleko)
      0 0 ไป    іти (іty)
      0 0 ไปถึง    досягати (dosjahaty)
      0 0 ไม่เคลื่อนไหว    нерухомий (nerukhomyj)
Languages: Thai, Ukrainyan, karagdagan...
Mga Leksyon: Thai-Ukrainyan, karagdagan...