การศึกษา 2 - Освіта 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. Частина друга нашого знаменитого уроку про процеси навчання.

49 words

0 0
Wika ng Salita: Thai
Pagsasalin na Salita: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    рюкзак (rjukzak)
      0 0 การคูณ    множення (mnozhennja)
      0 0 การทดลอง    експеримент (eksperyment)
      0 0 การบวก    додавання (dodavannja)
      0 0 การรวม    сума (suma)
      0 0 การลบ    віднімання (vіdnіmannja)
      0 0 การหาร    ділення (dіlennja)
      0 0 คณิตศาสตร์    математика (matematyka)
      0 0 ความผิดพลาด    помилка (pomylka)
      0 0 จำขึ้นใจ    напам`ять (napam`jat')
      0 0 จิตวิทยา    психологія (psykholohіja)
      0 0 ชอล์ค    крейда (krejda)
      0 0 ชีววิทยา    біологія (bіolohіja)
      0 0 ดาราศาสตร์    астрономія (astronomіja)
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    шкільний (shkіl'nyj)
      0 0 นิเวศวิทยา    екологія (ekolohіja)
      0 0 บท    глава (hlava)
      0 0 บวก    плюс (pljus)
      0 0 ประวัติศาสตร์    історія (іstorіja)
      0 0 ปริญญา    градус (hradus)
      0 0 ปากกา    ручка (ruchka)
      0 0 ผิด    неправильний (nepravyl'nyj)
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    базікати (bazіkaty)
      0 0 ฟิสิกส์    фізика (fіzyka)
      0 0 ภูมิศาสตร์    географія (heohrafіja)
      0 0 มุม    кут (kut)
      0 0 ยางลบ    гумка (humka)
      0 0 ระบบ    система (systema)
      0 0 รัศมี    радіус (radіus)
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    трикутник (trykutnyk)
      0 0 ลบ    мінус (mіnus)
      0 0 ลบ    витирати (vytyraty)
      0 0 วงกลม    коло (kolo)
      0 0 วรรณคดี    література (lіteratura)
      0 0 วาด    креслити (kreslyty)
      0 0 สนเทศศาสตร์    інформатика (іnformatyka)
      0 0 สังคมวิทยา    соціологія (sotsіolohіja)
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    квадрат (kvadrat)
      0 0 ห้องทดลอง    лабораторія (laboratorіja)
      0 0 เครื่องฉายภาพ    проектор (proektor)
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    однокласник (odnoklasnyk)
      0 0 เรขาคณิต    геометрія (heometrіja)
      0 0 เรื่อง    предмет (predmet)
      0 0 เศรษฐศาสตร์    економіка (ekonomіka)
      0 0 แก้ปัญหา    вирішити (vyrіshyty)
      0 0 โรงเรียนประถม    початкова школа (pochatkova shkola)
      0 0 โรงเรียนมัธยม    ліцей (lіtsej)
      0 0 ใจความสำคัญ    тема (tema)
      0 0 ไวยากรณ์    граматика (hramatyka)
Languages: Thai, Ukrainyan, karagdagan...
Mga Leksyon: Thai-Ukrainyan, karagdagan...