กริยาที่หลากหลาย 1 - Erilaiset Verbit 169 words

0 0
Wika ng Salita: Thai
Pagsasalin na Salita: Finnish
Word Translation
      0 0 กระจาย    levittää
      0 0 กลายมาเป็น    tulla (joksikin)
      0 0 กวาด    pyyhkiä
      0 0 ขน/แบก    kantaa
      0 0 ขว้าง    heittää
      0 0 ขึ้นอยู่กับ    riippua
      0 0 ขุด    kaivaa
      0 0 คลุม    peittää
      0 0 คิด    ajatella
      0 0 ชอบมากกว่า    pitää parempana
      0 0 ซ่อน    piilottaa
      0 0 ซ่อม    korjata
      0 0 ดู    katsoa
      0 0 ตอบ    vastata
      0 0 ตี    osua
      0 0 ต้อง    täytyä
      0 0 ต้องการ    tarvita
      0 0 ถาม    kysyä
      0 0 ทำ    valmistaa
      0 0 ทำ    tehdä
      0 0 นอนหลับ    nukahtaa
      0 0 นั่ง    istua
      0 0 ปิด    sulkea
      0 0 พยายาม    yrittää
      0 0 พับ    taittaa
      0 0 พูด    puhua
      0 0 ฟัง    kuunnella
      0 0 มี    olla
      0 0 ยืด    venyttää
      0 0 รอ    odottaa
      0 0 รักษา    säilyttää
      0 0 ร้องไห้    itkeä
      0 0 ลืม    unohtaa
      0 0 ล้อมรอบ    ympäröidä
      0 0 วาง    laittaa
      0 0 สนุก    pitää hauskaa
      0 0 สวมเสื้อผ้า    pukea
      0 0 สวมใส่    pukea
      0 0 สังเกต    huomata
      0 0 สูบ    polttaa
      0 0 ส่ง    lähettää
      0 0 หลับ    nukkua
      0 0 หวัง    toivoa
      0 0 หา    löytää
      0 0 หา    etsiä
      0 0 หายไป    kadota
      0 0 อธิบาย    kuvailla
      0 0 ออกจาก    jättää
      0 0 อาศัย    asua
      0 0 อาศัย    vallata
      0 0 อ่าน    lukea
      0 0 เขียน    kirjoittaa
      0 0 เข้าใจ    ymmärtää
      0 0 เท    kaataa
      0 0 เป็น/อยู่/คือ    olla
      0 0 เป็นของ    kuulua
      0 0 เริ่ม    alkaa
      0 0 เลือก    valita
      0 0 เสนอ    tarjota
      0 0 เห็น    nähdä
      0 0 เอา    ottaa
      0 0 เอามา    tuoda
      0 0 ใช้    kuluttaa
      0 0 ใช้    käyttää
      0 0 ให้    antaa
      0 0 ได้กลิ่น    haistaa
      0 0 ได้ยิน    kuulla
      0 0 ได้รับ    vastaanottaa
      0 0 ไหม้    polttaa
Languages: Thai, Pinnish, karagdagan...
Mga Leksyon: Thai-Pinnish, karagdagan...