பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Çeşitli zarflar 1


Usage Examples, Essays
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Turkish
48 words
Word  ·  Translation
(அதைக்) காட்டிலும்  ·   

அங்கே  ·   
அடிக்கடி  ·   
அதிகமாக  ·   
அது இருக்கட்டும் ...  ·   

அநேகமாக  ·   

அநேகமாக ... போலும்  ·   

அப்பொழுது  ·   

அரிதாக  ·   
அறவே  ·   
ஆகையால்  ·   
இங்கே  ·   
இன்னும்  ·   
உண்மையிலேயே  ·   

உறுதியாக  ·   

எங்கே  ·   
எத்தனை  ·   
என்ன  ·   
எப்படி  ·   
எப்பொழுதும்  ·   

எவ்வளவு  ·   
ஏனெனில்  ·   
ஏன்  ·   
ஒன்றாக  ·   
ஒருபோதும் இல்லை  ·   

ஒரே ஒரு  ·   
கிட்டத்தட்ட  ·   

கூட  ·   
சிறிது  ·   
சில வேளைகளில்  ·   

தலைகீழாக  ·   
நடுவில்  ·   
நன்கு  ·   
நிச்சயமாக  ·   
நிறைய  ·   
பொதுவாக  ·   
போதுமான  ·   

மிகப் பல  ·   
மிகவும்  ·   
மிகவும்  ·   

மிகுதியாக  ·   

மீண்டும்  ·   
முன்னாள்  ·   
மேலும்  ·   
மோசமாக  ·   
யார்  ·   
வலது பக்கம் வெளியே  ·   

வழக்கமாக  ·   

Essays

பல்வேறு வினையடைகள் 1 (Tamil)


Çeşitli zarflar 1 (Turko)