பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Iba`t ibang Pandiwa 10 words

0 0
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, karagdagan...
Mga Leksyon: Tamil-Tagalog, karagdagan...