பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Różne Czasowniki 10 words

0 0
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Polish

Word Translation
Languages: Tamil, Polish, karagdagan...
Mga Leksyon: Tamil-Polish, karagdagan...