பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Różne Przysłówki 148 words

0 0
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Polish
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    Raczej
   0 0 அங்கே    tam
   0 0 அடிக்கடி    Często
   0 0 அதிகமாக    Więcej
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    Przy okazji
   0 0 அநேகமாக    Może
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    Być może
   0 0 அப்பொழுது    Więc
   0 0 அரிதாக    Rzadko
   0 0 அறவே    Wcale
   0 0 ஆகையால்    Dlatego
   0 0 இங்கே    Tu
   0 0 இன்னும்    Nadal
   0 0 உண்மையிலேயே    Naprawdę
   0 0 உறுதியாக    Na pewno
   0 0 எங்கே    Gdzie
   0 0 எத்தனை    Jak dużo
   0 0 என்ன    Co
   0 0 எப்படி    Jak
   0 0 எப்பொழுதும்    Zawsze
   0 0 எவ்வளவு    Ile
   0 0 ஏனெனில்    Ponieważ
   0 0 ஏன்    Dlaczego
   0 0 ஒன்றாக    Razem
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    Nigdy
   0 0 ஒரே ஒரு    Tylko
   0 0 கிட்டத்தட்ட    Prawie
   0 0 கூட    Też
   0 0 சிறிது    Troszeczkę
   0 0 சில வேளைகளில்    Czasami
   0 0 தலைகீழாக    Do góry nogami
   0 0 நடுவில்    W środku
   0 0 நன்கு    Dobrze
   0 0 நிச்சயமாக    oczywiście
   0 0 நிறைய    Dużo
   0 0 பொதுவாக    Zazwyczaj
   0 0 போதுமான    dosyć
   0 0 மிகப் பல    Zbyt wiele
   0 0 மிகவும்    Bardzo
   0 0 மிகவும்    Całkiem
   0 0 மிகுதியாக    Zbyt dużo
   0 0 மீண்டும்    Znów
   0 0 முன்னாள்    Poprzednio
   0 0 மேலும்    Również
   0 0 மோசமாக    Źle
   0 0 யார்    Kto
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    na dobrą stronę
   0 0 வழக்கமாக    Zwykle
Languages: Tamil, Polish, karagdagan...
Mga Leksyon: Tamil-Polish, karagdagan...