இயக்கம், திசைகள் - गति, दिशा

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். धीरे चलिये, सुरक्षित चलाईये।

Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Hindi

Word >> Translation

Languages

Tamil, Hindi, karagdagan

Mga Leksyon

Tamil-Hindi, karagdagan