இயக்கம், திசைகள் - Μετακίνηση, οδηγίες

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். μετακινηθείτε αργά, οδηγείτε με ασφάλεια.

Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Greek

Languages

Tamil, Griyego, karagdagan

Mga Leksyon

Tamil-Griyego, karagdagan