பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Divers Verbes 10 words

0 0
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: French

Word Translation
Languages: Tamil, Pranses, karagdagan...
Mga Leksyon: Tamil-Pranses, karagdagan...