செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Matériaux, Substances, Objets42 words

0 0
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: French
Word Translation
   0 0 ஆக்கப்பொருள்    un matériau
   0 0 இரும்பு    un fer
   0 0 உருகுதல்    fondre
   0 0 உலர்தல்    sec
   0 0 உலோகம்    un métal
   0 0 ஊச்சியான    pointu
   0 0 எண்ணெய்    l`huile
   0 0 கடினமான    dur
   0 0 கனமான    lourd
   0 0 கம்பளி ஆடை    de la laine
   0 0 கரடு முரடான    rugueux
   0 0 கல்    une pierre
   0 0 களிமண்    de l`argile
   0 0 காகிதம்    le papier
   0 0 குறுகிய    rétréci
   0 0 குளிர் அடைதல்    se refroidir
   0 0 குளிர்ச்சியான    froid
   0 0 குளிர்தல்    refroidir
   0 0 கூர்மையான    coupant
   0 0 சூடான    chaud
   0 0 செங்கல்    une brique
   0 0 திரவம்    un liquide
   0 0 திறந்த    ouvert
   0 0 துணி    un tissu
   0 0 துரு பிடித்தல்    rouiller
   0 0 துளை    un trou
   0 0 தோல்    du cuir
   0 0 நனைதல்    se mouiller
   0 0 நனைத்தல்    mouiller
   0 0 நீராவி    une vapeur
   0 0 பனிக்கட்டி    un glaçon
   0 0 புத்தம் புதிய    neuf
   0 0 மரப்பலகை    une planche
   0 0 மரம்    du bois
   0 0 மழுங்கிய    épointé
   0 0 மிருதுவான    doux
   0 0 மூடிய    fermé
   0 0 மென்மையான    lisse
   0 0 மேற்பரப்பு    la surface
   0 0 வழுக்குகிற    glissant
   0 0 வாடுதல்    pourrir
   0 0 வெற்றிடம்    le vide
Languages: Tamil, Pranses, karagdagan...
Mga Leksyon: Tamil-Pranses, karagdagan...