அளவுகள், அளவைகள் - Measures, Measurements

நீங்கள் எதை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்கள்: அங்குலமா அல்லது சென்டிமீட்டரா? நீங்கள் அளவிடுவதை பழகிவிட்டீர்களா?. Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?
Usage Examples
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: English
32 words
Word  ·  Translation
அகலமான  ·   
அதிகமான  ·   
அளவிடுதல்  ·   
அளவு  ·   
உயரம்  ·   
உயர்ந்த  ·   
எடை  ·   
எடை போடுதல்  ·   
எல்லை, வரம்பு  ·   
கனமான  ·   
காலியான  ·   
கிலோகிராம்  ·   
குறைந்த  ·   
குறைவான  ·   
சதவீதம்  ·   
சராசரி  ·   
ஜோடி  ·   
டஜன்  ·   
டிகிரி  ·   
தடினம்  ·   
தராசு  ·   
துண்டு  ·   
தூரம்  ·   
நீளமான  ·   
நீளம்  ·   
பகுதி  ·   
பவுண்டு  ·   
பாதி  ·   
மட்டம்  ·   
மிதமான  ·   
மீட்டர்  ·   
லிட்டர்  ·