பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Verschillende Bijwoorden 2


Usage Examples, Essays
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Dutch
50 words
Word  ·  Translation
அடுத்து  ·   

அதிக  ·   
அதிர்ஷ்டவசமாக  ·   

அதிவேகமாக  ·   
அமைதியாக  ·   
அவ்வளவு அதிகமாக  ·   

ஆரம்பத்தில்  ·   

இடது பக்கமாக  ·   
இப்பொழுது  ·   

இயல்பாக  ·   
இருந்தாலும் கூட  ·   

இருப்பினும்  ·   
இரைச்சலுடன்  ·   

இறுதியாக  ·   

உட்புறம்  ·   

உண்மையில்  ·   

எங்குமில்லை  ·   

எங்கேயோ  ·   
என்ற போதிலும்  ·   

ஏற்கனவே  ·   
ஒழுங்காக  ·   
குறிப்பாக  ·   
குறைந்த  ·   

குறைந்தபட்சம்  ·   

கூட  ·   
சமீபத்தில்  ·   

சரளமாக  ·   
சிறந்த  ·   
தனிப்பட்ட முறையில்  ·   

தானாக முன்வந்து  ·   

தீவிரமாக  ·   
தூரத்தில்  ·   

தொடர்ந்து  ·   
நிச்சயமாக  ·   
நேர் முன்புறம்  ·   

பதிலாக ...  ·   

பிறகு  ·   
பிற்பகுதியில்  ·   

பொறுமையாக  ·   

முதலில்  ·   
முன்னால்  ·   
முற்றிலும்  ·   
மெதுவாக  ·   
மோசமான  ·   
வலது பக்கமாக  ·   
விரைவாக  ·   
விவேகத்துடன்  ·   

வெளிப்புறம்  ·   

வேடிக்கையான முறையில்  ·   

வேறு இடங்களில்  ·   

Essays

பல்வேறு வினையடைகள் 2 (Tamil)


Verschillende Bijwoorden 2 (Dutch)