உடை 2 - Kleding 2


Usage Examples, Essays
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Dutch
43 words
Word  ·  Translation
அணிதல்  ·   
அணிதல்  ·   
ஆடை பொருள்  ·   
ஆடைகளுக்கு இஸ்திரி போடுதல்  ·   

இரவு அணியும் மேலங்கி  ·   

உள்ளாடை  ·   
ஒரு பொத்தானை தைப்பது  ·   

கட்டமிட்ட  ·   
கட்டுதல் கயிறு  ·   

கம்பளி ஆடை  ·   

கம்பளி மேற்சட்டை  ·   

கழற்றுதல்  ·   
காப்பு  ·   
குடை  ·   
கைக்குட்டை  ·   
சட்டையின் கை  ·   

சால்வை  ·   
சுருக்கம், மடிப்பு விழுதல்  ·   

செருப்பு  ·   
செருப்பு  ·   
ஜம்பர்  ·   
ஜிப்பர்  ·   

திருமண ஆடை  ·   
தொப்பி  ·   
தையல் வேலைப்பாடு செய்தல்  ·   

தையல்காரர்  ·   

நவநாகரிகம்  ·   

நீள காலுறைகள்  ·   

பணப்பை  ·   
பனாமா தொப்பி  ·   

பருத்தி  ·   
பர்ஸ்  ·   
பிணைத்தல்  ·   
பிரெஞ்சுத் தொப்பி  ·   

புள்ளியிட்ட  ·   

பொத்தான்  ·   

பொருத்தம்  ·   

பொருத்திப் பார்த்தல்  ·   

பைஜாமா  ·   
ப்ரூச்  ·   
முடிச்சு அவிழ்த்தல்  ·   

வெல்வட்  ·   
ஹேங்கர்  ·   

Essays

உடை 2 (Tamil)


Kleding 2 (Dutch)