கல்வி 2 - Onderwijs 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs
Usage Examples, Essays
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Dutch
49 words
Word  ·  Translation
அத்தியாயம்  ·   

அரட்டை அடித்தல்  ·   

அழித்தல்  ·   
அழிப்பான்  ·   
ஆரம்  ·   
ஆரம்பப் பள்ளி  ·   

இயற்பியல்  ·   

இலக்கணம்  ·   
இலக்கியம்  ·   
உயர்நிலைப் பள்ளி  ·   

உயிரியல்  ·   
உளவியல்  ·   
கணிதம்  ·   
கழித்தல்  ·   
கழித்தல் குறி  ·   

கூட்டல்  ·   
கூட்டல் குறி  ·   

கோணம்  ·   
சதுரம்  ·   
சமூகவியல்  ·   

சாக்பீஸ்  ·   

சூழலியல்  ·   
சோதனை  ·   
சோதனைக் கூடம்  ·   

டிகிரி  ·   
தகவலியல்  ·   
தவறு  ·   
தவறு  ·   
தீர்வு காணுதல்  ·   

பள்ளி தொடர்பான  ·   

பாடப் பொருள்  ·   

புவியியல்  ·   
பெருக்கல்  ·   
பொருளியல்  ·   

பேனா  ·   
ப்ரொஜெக்டர்  ·   

மனப்பாடம்  ·   

முக்கோணம்  ·   

முதுகில் மாட்டும் பை  ·   

முறையமைப்பு  ·   

மொத்தம்  ·   

மையக்கருத்து  ·   

வகுத்தல்  ·   
வகுப்புத் தோழர்  ·   

வடிவியல்  ·   
வட்டம்  ·   
வரலாறு  ·   
வரைதல்  ·   
வானவியல்  ·   

Essays

கல்வி 2 (Tamil)


Onderwijs 2 (Dutch)