மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... - Mensen: Familie, Vrienden, Vijanden…


Usage Examples, Essays
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Dutch
44 words
Word  ·  Translation
அஞ்சல் அட்டை  ·   

அண்டை வீட்டார்  ·   

அன்பு  ·   
அறைத் தோழன்  ·   

ஆண்பிள்ளை  ·   

ஆண்மையுள்ள  ·   

ஆராதித்தல்  ·   

உண்மை  ·   
உதவி  ·   
எதிரி  ·   
ஒருவரையொருவர் முத்தமிடுதல்  ·   

ஓர் அறிவுரை  ·   
கடைசிப் பெயர்  ·   

காதலித்தல்  ·   

குரல்  ·   
கூட்ட நெரிசல்  ·   

கை குலுக்குதல்  ·   

சரியாக  ·   
சஹ (மனிதர்)  ·   

சிறு குழந்தை  ·   

சிறுமி  ·   
சிறுவன்  ·   

தவறாக  ·   
நண்பர்  ·   
நபர்  ·   
நம்பிக்கை வைத்தல்  ·   

பரிசு  ·   
பித்தன் போல  ·   
புரிந்துகொள்ளுதல்  ·   

பூச்செண்டு  ·   

பெண்  ·   
பெண்மையுள்ள  ·   

பெயர்  ·   
பொய்  ·   
பொய் சொல்லுதல்  ·   

மக்கள்  ·   
மன்னிக்கவும்  ·   

முட்டாள்  ·   

முதல் பெயர்  ·   

முத்தமிடுதல்  ·   

முத்தம்  ·   
விதவை  ·   
விருந்தாளி  ·   

வெறுத்தல்  ·   

Essays

மக்கள்: உறவினர், நண்பர்கள், எதிரிகள் ... (Tamil)


Mensen: Familie, Vrienden, Vijanden… (Dutch)