பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - 各種各樣的動詞一0 words

0 0
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Chinese

Word Translation
Languages: Tamil, Instik, karagdagan...
Mga Leksyon: Tamil-Instik, karagdagan...