எண்கள் - 數字

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. 一, 二, 三... 千萬, 億萬

31 words

0 0
Wika ng Salita: Tamil
Pagsasalin na Salita: Chinese
Word Translation
   0 0 அறுபது    六十
   0 0 ஆயிரம்   
   0 0 ஆறு   
   0 0 இரண்டாவது    第二
   0 0 இரண்டு   
   0 0 இருபது    二十
   0 0 இலக்கம்    數字
   0 0 எட்டு   
   0 0 எண்    號碼
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    順序數
   0 0 எண்பது    八十
   0 0 எழுபது    七十
   0 0 ஏழு   
   0 0 ஐந்து   
   0 0 ஐம்பது    五十
   0 0 ஒன்பது   
   0 0 ஒன்று   
   0 0 தொண்ணூறு    九十
   0 0 நான்கு   
   0 0 நாற்பது    四十
   0 0 நூறு   
   0 0 நூறு கோடி    十億
   0 0 பதினொன்று    十一
   0 0 பதிமூன்று    十三
   0 0 பத்து   
   0 0 பத்து லட்சம்    百萬
   0 0 பன்னிரண்டு    十二
   0 0 முதலாவது    第一
   0 0 முப்பது    三十
   0 0 மூன்றாவது    第三
   0 0 மூன்று   
Languages: Tamil, Instik, karagdagan...
Mga Leksyon: Tamil-Instik, karagdagan...