Adjective diverse 2 - Diversaj adverboj 148 words

0 0
Wika ng Salita: Romanian
Pagsasalin na Salita: Esperanto
Word Translation
      0 0 acolo tie
      0 0 aici ĉi tie
      0 0 aproape tute
      0 0 aproape preskaŭ
      0 0 Apropos cetere
      0 0 atunci tiam
      0 0 bine bone
      0 0 cât? kiom
      0 0 câte? kiom
      0 0 ce kio
      0 0 cine kiu
      0 0 corect inverse
      0 0 cu adevărat fakte
      0 0 cu siguranţă certe
      0 0 cum kiel
      0 0 de asemenea ankaŭ
      0 0 de asemenea ankaŭ
      0 0 de ce kial
      0 0 de obicei kutime
      0 0 deloc tute
      0 0 deoarece ĉar
      0 0 des ofte
      0 0 desigur kompreneble
      0 0 destul sufiĉe
      0 0 din nou denove
      0 0 doar nur
      0 0 foarte tre
      0 0 fost estinte
      0 0 general ĝenerale
      0 0 împreună kune
      0 0 în concluzie sekve
      0 0 înca ankoraŭ
      0 0 întotdeauna ĉiam
      0 0 invers renverse
      0 0 la mijloc en mezo
      0 0 mai degraba prefere
      0 0 mai mult pli
      0 0 mult multe
      0 0 niciodată neniam
      0 0 poate eble
      0 0 prea mult tro multe
      0 0 prea mulţi tro multaj
      0 0 probabil eble
      0 0 rară malofte
      0 0 rău malbone
      0 0 un pic iomete
      0 0 unde kie
      0 0 uneori iam
Languages: Romanyan, Esperanto, karagdagan...
Mga Leksyon: Romanyan-Esperanto, karagdagan...