Clima - मौसम

Não existe mau clima, todo clima é bom. कोई मौसम बुरा नहीं होता, सब मौसम शुभ हैं।

Wika ng Salita: Portuguese
Pagsasalin na Salita: Hindi



Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 ·