مواد، اجسام، اشیا و ابزار - MateriaWika ng Salita: Farsi
Pagsasalin na Salita: LatinWord  ·  Translation
 ·  later
 ·  ferrum
 ·  angustus
 ·  apertus
 ·  vapor
 ·  clusus
 ·  tabula
 ·  acutus
 ·  asper
 ·  aridus
 ·  vacuum
 ·  algere
 ·  umidus agere
 ·  tingere
 ·  calidus
 ·  liquescere
 ·  argilla
 ·  aeruginare
 ·  rigidus
 ·  frigidus
 ·  frigidus agere
 ·  cutis
 ·  saxum
 ·  gravis
 ·  foramen
 ·  levis
 ·  conrumpere
 ·  metallum
 ·  lubricus
 ·  materia
 ·  liquor
 ·  mollis
 ·  oleum
 ·  acutus
 ·  textus
 ·  lana
 ·  corium
 ·  lignum
 ·  charta
 ·  novus
 ·  obtusus
 ·  crustallum

Languages

Farsi, Latino, karagdagan

Mga Leksyon

Farsi-Latino, karagdagan