گیاهان - Herba, Planta

درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها.

Wika ng Salita: Farsi
Pagsasalin na Salita: LatinWord  ·  Translation
 ·  acer
 ·  robus
 ·  viola
 ·  frutex
 ·  betula
 ·  alga
 ·  spina
 ·  papaver
 ·  arbor
 ·  salix
 ·  ornus
 ·  palmetum
 ·  iris
 ·  philyra
 ·  culmus
 ·  ramus
 ·  castanea
 ·  pinus
 ·  taraxacum
 ·  tulipa
 ·  lotus
 ·  pinetum
 ·  insero
 ·  flos
 ·  galanthus
 ·  rosa

Languages

Farsi, Latino, karagdagan

Mga Leksyon

Farsi-Latino, karagdagan