Id:ru
Name:Russian
Native Name:Русский
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan...

Speaking:
karagdagan...

Languages: Russyan, Tagalog, karagdagan...
Mga Leksyon: Russyan-Tagalog, karagdagan...