Id:el
Name:Greek
Native Name:Ελληνικά
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan...

Speaking:
karagdagan...

Languages: Griyego, Tagalog, karagdagan...
Mga Leksyon: Griyego-Tagalog, karagdagan...