Id:fa
Name:Farsi
Native Name:فارسی
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan...

Speaking:
karagdagan...

Languages: Farsi, Tagalog, karagdagan...
Mga Leksyon: Farsi-Tagalog, karagdagan...