Id:am
Name:Amharic
Native Name:አማርኛ
Mga Leksyon:
Community: Learning:
karagdagan

Speaking:
karagdagan