Mabilisang Panimula: Simulan


What language do you learn?

What language do you speak?

  Mga Leksyon

Internet Polyglot ay naglalayong makatulong sa aming mga miyembro upang matuto ng mga banyagang Wika sa pamamagitan ng pagbibigay daan upang mamemorya ang mga salita at ang mga ibig sabihin nito. Makakatulong ito sa iyong memorya upang makakuha ng madaming mga impormasyon at mailagak ito sa mahabang panahon sa pag-iisip. Ang pagpunta sa lahat ng pahina ay libre.

Games

Memorize new words by playing games

Simulan

Mga Leksyon

Learn 40+ lessons with 2000+ words

Tingnan

Mobile Apps

Learn anytime, anywhere

Android iPhone