ofisi  -  kancelář

ofisi - kancelář



Usage Examples

ofisi (Swahili)


kancelář (Tjeckiska)