kedinginan  -  ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது

kedinginan - ஆர்வமில்லாமல் இருப்பதுUsage Examples

kedinginan (Indonesiska)


ஆர்வமில்லாமல் இருப்பது (Tamil)