ένα βουνό  - 

ένα βουνό - 山Usage Examples

ένα βουνό (Grekiska)


(Japanska)