A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  

Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på


  

Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?


  

Beweeg langzaam, rij veilig. Röd dig sakta, kör säkert


  

Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur


  

Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär


  

Lekkere les deel twee. Del två av vår mumslektionen


  

Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.


  

Kerken, theaters, stations, winkels. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer


  

Mis deze les niet. Leer je geld te tellen. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.


  

Ken de wereld waarin je leeft. Lär känna världen du lever i


  

Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete


  

Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden. En, två, tre… Miljoner, Miljarder


  

Alles over liefde, haat, reuk en tast. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring


  

Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk


  

Alledaagse taal. Ta reda på hur man ska socialisera med människor


  

Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.  

Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron


  

  

Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven. Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm


  

  

Alles over rood, wit en blauw. Allt om rött, vitt och blått


  

Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?


  

  

Hoe beschrijf je de mensen om je heen. Hur man ska beskriva människor omkring sig


  

  

  

Bescherm moeder natuur!. Skydda naturen, din mor!


  

Alles over school, hogere school, universiteit. Allt om skolan, högskolan, universitet


  

Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser


  

Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar


  

Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!  

Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling


  

Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.


  

De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!


  

Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord


  

Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal


  

  

  

  

  

  

  

Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder


  

Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb