Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle - Jobb, Affärer, Kontor

Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.. Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb

words

      

Auto - Bil

Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?. Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på

words

      

Beruf - Yrke

Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!. Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?

words

      

Bewegung, Richtungen - Rörelse, Direktion

Langsam bewegen, sicher fahren.. Röd dig sakta, kör säkert

words

      

Der Menschliche Körper - Kroppsdelar

Alles über Beine, Arme und Ohren.. Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron

words


      

Essen, Restaurants, Küche 1 - Mat, Restauranger, Kök 1

Eine leckere Lektion.. Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär

words


      

Essen, Restaurants, Küche 2 - Mat, Restauranger, Kök 1

Zweiter Teil der leckeren Lektion.. Del två av vår mumslektionen

words

      

Familie - Familj

Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben. Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.

words

      

Farben - Färger

Alles über rot, weiß und blau. Allt om rött, vitt och blått

words

      

Gebäude, Organisationen - Byggnader, Organisationer

Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte. Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer

words

      

Gefühle, Sinne - Känslor, Sinnen

Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.. Allt om kärlek, hat, lukt och beröring

words

      

Geld, einkaufen - Pengar, Shopping

Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.. Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.

words

      

Geografie: Länder, Städte… - Geografi: Länder, Städer…

Kenne die Welt in der Du lebst!. Lär känna världen du lever i

words

      

Gesundheit, Medizin, Hygiene - Hälsa, Medicin, Hygien

Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.. Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk

words

      

Grüße, Bitten, Begrüßungen, Abschied - Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl

Wie Sie unter Leute kommen.. Ta reda på hur man ska socialisera med människor

words


      

Kleidung 1 - Klädsel 1

Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm

words


      

Leben, Alter - Livet, Ålder

Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.. Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.

words

      

Maße, Messungen - Mätningar

Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?. Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?

words      

Menschliche Eigenschaften 1 - Människoegenskaper 1

Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.. Hur man ska beskriva människor omkring sig

words


      

Natur - Natur

Rettet Mutter Natur!. Skydda naturen, din mor!

words

      

Pflanzen - Växter

Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.. Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar

words


      

Religion, Politik, Militär, Wissenschaft - Religion, Politik, Militärvetenskap

Sich lieben ist besser als Krieg führen.. Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!

words

      

Sport, Spiele, Hobby - Sport, Spel, Hobby

Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.. Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling

words

      

Stadt, Straßen, Transport - Stad, Vägar, Transport

Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.. Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.

words

      

Tiere - Djur

Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.. Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur

words

      

Unterhaltung, Kunst, Musik - Underhållning, Konst, Musik

Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.. Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal

words

      

Unterricht 1 - Utbildning 1

Alles über Schule, Hochschule, Universität. Allt om skolan, högskolan, universitet

words

      

Unterricht 2 - Utbildning 1

Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.. Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser

words

      

Werkzeuge - Verktyg

Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.. Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete

words

      

Wetter - Väder

Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.. Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder

words

      

Zahlen - Nummer

Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden. En, två, tre… Miljoner, Miljarder

words

      

Zeit 1 - Tid 1

Die Zeit rinnt dahin!. Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!

words

      

Zeit 2 - Tid 2

Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit. Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord

words

Languages: Tyska, Svenska, mer...
Lektioner: Tyska-Svenska, mer...