ขนาด การวัด - 단위 측정

คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?

Ord-språk: Thai
Översättningsspråk: Korean


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0