பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Iba`t ibang Pandiwa 10 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Tagalog

Word Translation
Languages: Tamil, Tagalog, mer...
Lektioner: Tamil-Tagalog, mer...