இயக்கம், திசைகள் - Movimiento, Direcciones

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muévete lentamente, conduce seguro.

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Spanish

Word >> Translation

Languages

Tamil, Spanska, mer

Lektioner

Tamil-Spanska, mer