நேரம் 1 - Tiempo 1

நேரம் ஓடுகிறது! காத்திருக்க நேரம் இல்லை! இப்போது இணைய பன்மொழி வல்லுனர்களிடம் நேரத்தை பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள்!. ¡El tiempo pasa! ¡No hay tiempo para detenerse! Aprende acerca del tiempo ahora con Internet Políglota!

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Spanish


Word >> Translation
... கால் மணி
0 0
... கால் மணிநேரம் உள்ளது.
0 0
அண்மையான காலம்
0 0
அது என்ன நாள்?
0 0
அதே சமயம்
0 0
அந்த நேரத்தில்
0 0
அரை மணி நேரம்
0 0
ஆயிரம் வருடம்
0 0
ஆரம்பத்தில்
0 0
இக்காலத்தில்
0 0
இது என்ன காலம்?
0 0
இது நண்பகல்.
0 0
இன்னும் ஒரு  மணி நேரத்தில்
0 0
இன்று
0 0
இப்போதே
0 0
இரவு
0 0
உரிய நேரத்தில்
0 0
எதிர்காலம்
0 0
எப்போது முதல்?
0 0
ஓர் கால அட்டவணை
0 0
கடந்த காலம்
0 0
காலை
0 0
சமீபத்தில்
0 0
சூரிய கடிகாரம்
0 0
தாமதம்
0 0
தூர எதிர்காலம்
0 0
தூரமான கடந்த காலம்
0 0
நண்பகல்
0 0
நள்ளிரவு
0 0
நாட்காட்டி
0 0
நாளை
0 0
நாளை மறுநாள்
0 0
நாழிகைக் கண்ணாடி
0 0
நிமிடம்
0 0
நூற்றாண்டு
0 0
நெருங்கிய எதிர்காலம்
0 0
நேற்று
0 0
நேற்று முன் தினம்
0 0
பகல்
0 0
பருவம்
0 0
புது வருடப் பிறப்பு
0 0
பொதுவாக
0 0
மணி
0 0
மதியம்
0 0
மாதம்
0 0
மாலை
0 0
வரலாற்று இடைக்காலம்
0 0
வருடம்
0 0
வார இறுதி
0 0
வாரம்
0 0
விடுமுறை
0 0
வினாடி
0 0
ஸ்டாப் வாட்ச்
0 0

Languages

Tamil, Spanska, mer

Lektioner

Tamil-Spanska, mer