கல்வி 1 - Enseñanza 1

பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் பற்றி. Todo acerca de la escuela, la facultad, la universidad.

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Spanish


Word >> Translation
அகராதி
0 0
அச்சுப்பொறி
0 0
அருங்காட்சியகம்
0 0
அரையாண்டுப் பருவம்
0 0
உண்மை
0 0
எண்ணுதல்
0 0
கணினி
0 0
கணினி அறிவியல்
0 0
கணினித் திரை
0 0
கரும்பலகை
0 0
கற்பித்தல்
0 0
கால்குலேட்டர்
0 0
குறிப்பேடு
0 0
கேள்விக் குறி
0 0
கோப்பு
0 0
கோடு
0 0
சமமாக்குதல்
0 0
சின்னம்
0 0
சேர்க்கை
0 0
சொல்
0 0
தாள்
0 0
நிறுத்தக் குறி
0 0
நூலகம்
0 0
படித்தல்
0 0
பட்டியல்
0 0
பயிற்சி
0 0
பரீட்சை
0 0
பல்கலைக்கழகம்
0 0
பள்ளி ஆண்டு
0 0
பள்ளிக்கூடம்
0 0
பாடநெறி
0 0
புத்தகம்
0 0
புரிந்துகொள்ளுதல்
0 0
பென்சில்
0 0
பேப்பர் கிளிப்
0 0
மதிப்பெண்
0 0
மாணவர்
0 0
மாணவர்
0 0
யோசனை
0 0
வகுத்தல்
0 0
வகுப்பறை
0 0
வகை
0 0
வரைகோல்
0 0
வர்ணனை
0 0
விசைப்பலகை
0 0
விடுமுறை
0 0
விதி
0 0
வீட்டுப் பாடம்
0 0
வேதியியல்
0 0

Languages

Tamil, Spanska, mer

Lektioner

Tamil-Spanska, mer