தாவரங்கள் - Plantas

நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கை அதிசயங்கள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். தாவரங்கள் பற்றி: மரங்கள், மலர்கள், புதர்கள். Aprende acerca de las maravillas naturales que nos rodean. Todo acerca de las plantas: árboles, flores, arbustos.

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Spanish


Word >> Translation
இதழ்
0 0
ஊதாப்பூ
0 0
எலுமிச்சை மரம்
0 0
கசகசா
0 0
கடற்பாசி
0 0
கருவாலி மரம்
0 0
கருவிழி
0 0
கற்றாழை
0 0
கஷ்கொட்டை
0 0
கிறிஸ்துமஸ் மரம்
0 0
கிளை
0 0
சாம்பல் மரம்
0 0
சீமைக்காட்டு முள்ளங்கி
0 0
ஜெரேனியம்
0 0
டெய்சி
0 0
தண்டு
0 0
தாமரை
0 0
துளிப்பூ
0 0
தேவதாரு
0 0
தேவதாரு
0 0
நடுதல்
0 0
நீலமணிப்பூ
0 0
நெட்டிலிங்கம்
0 0
பனித் துளி
0 0
பனை மரம்
0 0
புதர்
0 0
பூச்ச மரம்
0 0
பூச்செண்டு
0 0
பேர் அரளி
0 0
மரம்
0 0
மலர்
0 0
மாப்பிள்
0 0
முள்
0 0
ரோஜா
0 0
ரோவன்
0 0
வில்லோ
0 0

Languages

Tamil, Spanska, mer

Lektioner

Tamil-Spanska, mer