இயக்கம், திசைகள் - Bevegelse, Retninger

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Bedre sent enn aldri

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Norwegian

Word >> Translation

Languages

Tamil, Norska, mer

Lektioner

Tamil-Norska, mer