பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Adverbia Varia II43 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Latin
Word Translation
   0 0 அடுத்து tum
   0 0 அதிக plus
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக fortunate
   0 0 அதிவேகமாக mobiliter
   0 0 அமைதியாக silentiose
   0 0 ஆரம்பத்தில் maturus
   0 0 இடது பக்கமாக laevus
   0 0 இப்பொழுது nunc
   0 0 இயல்பாக quippe
   0 0 இருப்பினும் tamen
   0 0 இறுதியாக tandem
   0 0 உட்புறம் intra
   0 0 உண்மையில் revera
   0 0 எங்குமில்லை nullibi
   0 0 எங்கேயோ quopiam
   0 0 ஏற்கனவே iam
   0 0 ஒழுங்காக probe
   0 0 குறிப்பாக maxume
   0 0 குறைந்த minus
   0 0 கூட etiam
   0 0 சமீபத்தில் nuper
   0 0 சரளமாக facunde
   0 0 சிறந்த melior
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில் coram
   0 0 தானாக முன்வந்து spontanee
   0 0 தீவிரமாக serio
   0 0 தூரத்தில் longe
   0 0 தொடர்ந்து assidue
   0 0 நிச்சயமாக scilicet
   0 0 நேர் முன்புறம் pri
   0 0 பிறகு post
   0 0 பிற்பகுதியில் sero
   0 0 பொறுமையாக patienter
   0 0 முதலில் antequam
   0 0 முன்னால் prius
   0 0 முற்றிலும் absolute
   0 0 மெதுவாக lente
   0 0 மோசமான melior
   0 0 வலது பக்கமாக dexter
   0 0 விரைவாக cito
   0 0 விவேகத்துடன் consulte
   0 0 வெளிப்புறம் extra
   0 0 வேறு இடங்களில் alias
Languages: Tamil, Latin, mer...
Lektioner: Tamil-Latin, mer...