இயக்கம், திசைகள் - Motus, Cursus

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள்.

0 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Latin

Word Translation
Languages: Tamil, Latin, mer...
Lektioner: Tamil-Latin, mer...