நிறங்கள் - Color

சிவப்பு, வெள்ளை மற்றும் நீலம் பற்றி.

23 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Latin
Word Translation
   0 0 ஆரஞ்சு aurantiacus
   0 0 இருள் furvus
   0 0 ஒளி candidus
   0 0 ஓவியம் தீட்டுதல் fucare
   0 0 கத்தரி நிறம் purpureus
   0 0 கருப்பு niger
   0 0 சாம்பல் நிறம் griseus
   0 0 சிவப்பு ruber
   0 0 செஞ்சிவப்பு puniceus
   0 0 நிறச் சாயல் pigmentum
   0 0 நிறம் color
   0 0 நீல பச்சை callainus
   0 0 நீலம் caeruleus
   0 0 பச்சை venetus
   0 0 பல-வண்ண coloreus
   0 0 பழுப்பு brunus
   0 0 பிரகாசமான clarus
   0 0 பொன்னிறம் aureus
   0 0 மஞ்சள் flavus
   0 0 வண்ணமடித்தல் colorare
   0 0 வெண்கலம் aeneus
   0 0 வெள்ளி argenteus
   0 0 வெள்ளை albus
Languages: Tamil, Latin, mer...
Lektioner: Tamil-Latin, mer...