இயக்கம், திசைகள் - 移動、道案内

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். ゆっくり、安全運転をお願いします。

0 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Japanese

Word Translation
Languages: Tamil, Japanska, mer...
Lektioner: Tamil-Japanska, mer...