இயக்கம், திசைகள் - 移動、道案内

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். ゆっくり、安全運転をお願いします。

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Japanese

Languages

Tamil, Japanska, mer

Lektioner

Tamil-Japanska, mer