செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - 材料、物質、物体、道具42 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 ஆக்கப்பொருள்    材料 (Zairyou)
   0 0 இரும்பு    (Tetsu)
   0 0 உருகுதல்    溶ける (TokeRu)
   0 0 உலர்தல்    乾く (Kawaku)
   0 0 உலோகம்    金属 (Kinzoku)
   0 0 ஊச்சியான    とがった (Togatta)
   0 0 எண்ணெய்    (Abura)
   0 0 கடினமான    固い (Katai)
   0 0 கனமான    重い (Omoi)
   0 0 கம்பளி ஆடை    羊毛 (Youmou)
   0 0 கரடு முரடான    荒い (Arai)
   0 0 கல்    (Ishi)
   0 0 களிமண்    粘土 (Nendo)
   0 0 காகிதம்    (Kami)
   0 0 குறுகிய    狭く (Semaku)
   0 0 குளிர் அடைதல்    冷たくなる (TsumetaKunaru)
   0 0 குளிர்ச்சியான    寒い (Samui)
   0 0 குளிர்தல்    治まる (OsamaRu)
   0 0 கூர்மையான    鋭い (Surudoi)
   0 0 சூடான    熱い (Atsui)
   0 0 செங்கல்    レンガ (Renga)
   0 0 திரவம்    液体 (Ekitai)
   0 0 திறந்த    戸外 (Kogai)
   0 0 துணி    織物 (Orimono)
   0 0 துரு பிடித்தல்    錆びる (SabiRu)
   0 0 துளை    (Ana)
   0 0 தோல்    (Kawa)
   0 0 நனைதல்    ぬれる (Nureru)
   0 0 நனைத்தல்    ぬれる (Nureru)
   0 0 நீராவி    蒸気 (Jouki)
   0 0 பனிக்கட்டி    (Koori)
   0 0 புத்தம் புதிய    真新しい (MakotoAtarashiI)
   0 0 மரப்பலகை    (Ita)
   0 0 மரம்    (Ki)
   0 0 மழுங்கிய    鈍い (Nibui)
   0 0 மிருதுவான    柔らかい (YawaraKai)
   0 0 மூடிய    閉じる (TojiRu)
   0 0 மென்மையான    滑らか (Nameraka)
   0 0 மேற்பரப்பு    表面 (Hyoumen)
   0 0 வழுக்குகிற    滑りやすい (SuberiYasui)
   0 0 வாடுதல்    腐る (Kusaru)
   0 0 வெற்றிடம்    真空 (Shinkuu)
Languages: Tamil, Japanska, mer...
Lektioner: Tamil-Japanska, mer...