எண்கள் - 数

ஒன்று, இரண்டு, மூன்று ... லட்சம், கோடி. 一、二、三…百万、10億

31 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 அறுபது    六十 (Rokujuu)
   0 0 ஆயிரம்    (Sen)
   0 0 ஆறு    (Roku)
   0 0 இரண்டாவது    2番目 (2Banme)
   0 0 இரண்டு    (Ni)
   0 0 இருபது    二十 (Nijuu)
   0 0 இலக்கம்    ケタ (Keta)
   0 0 எட்டு    (Hachi)
   0 0 எண்    (Kazu)
   0 0 எண் முறைப் பெயர்    序数 (Josuu)
   0 0 எண்பது    八十 (HachiJuu)
   0 0 எழுபது    七十 (ShichiJuu)
   0 0 ஏழு    (Shichi)
   0 0 ஐந்து    (Go)
   0 0 ஐம்பது    五十 (Gojuu)
   0 0 ஒன்பது    (Kyuu)
   0 0 ஒன்று    (Ichi)
   0 0 தொண்ணூறு    九十 (KyuuJuu)
   0 0 நான்கு    (Shi)
   0 0 நாற்பது    四十 (Shijuu)
   0 0 நூறு    (Hyaku)
   0 0 நூறு கோடி    10億 (10Oku)
   0 0 பதினொன்று    十一 (Juuichi)
   0 0 பதிமூன்று    十三 (Juusan)
   0 0 பத்து    (Juu)
   0 0 பத்து லட்சம்    百万 (Hyakuman)
   0 0 பன்னிரண்டு    十二 (Juuni)
   0 0 முதலாவது    1番目 (1Banme)
   0 0 முப்பது    三十 (Sanjuu)
   0 0 மூன்றாவது    3番目 (3Banme)
   0 0 மூன்று    (San)
Languages: Tamil, Japanska, mer...
Lektioner: Tamil-Japanska, mer...