கல்வி 2 - 教育2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். 我々が誇る教育過程に関するレッスン パート2

49 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 அத்தியாயம்    (Shou)
   0 0 அரட்டை அடித்தல்    ペチャクチャしゃべる (PechakuchaShaberu)
   0 0 அழித்தல்    消す (Kesu)
   0 0 அழிப்பான்    消しゴム (Keshigomu)
   0 0 ஆரம்    半径 (Hankei)
   0 0 ஆரம்பப் பள்ளி    小学校 (Shougakkou)
   0 0 இயற்பியல்    物理学 (Butsurigaku)
   0 0 இலக்கணம்    文法 (Bunpou)
   0 0 இலக்கியம்    文学 (Bungaku)
   0 0 உயர்நிலைப் பள்ளி    高校 (Koukou)
   0 0 உயிரியல்    生物学 (Seibutsugaku)
   0 0 உளவியல்    心理学 (Shinrigaku)
   0 0 கணிதம்    数学 (Suugaku)
   0 0 கழித்தல்    引き算 (Hikizan)
   0 0 கழித்தல் குறி    マイナス (Mainasu)
   0 0 கூட்டல்    足し算 (Tashizan)
   0 0 கூட்டல் குறி    プラス (Purasu)
   0 0 கோணம்    角度 (Kakudo)
   0 0 சதுரம்    正方形 (Seihoukei)
   0 0 சமூகவியல்    社会学 (Shakaigaku)
   0 0 சாக்பீஸ்    チョーク (Cho^ku)
   0 0 சூழலியல்    環境学 (KankyouGaku)
   0 0 சோதனை    実験 (Jikken)
   0 0 சோதனைக் கூடம்    実験室 (Jikkenshitsu)
   0 0 டிகிரி    1度 (1Do)
   0 0 தகவலியல்    情報学 (Jouhougaku)
   0 0 தவறு    間違う (Machigau)
   0 0 தவறு    誤り (Ayamari)
   0 0 தீர்வு காணுதல்    解決する (KaiketsuSuru)
   0 0 பள்ளி தொடர்பான    学校に関連 (GakkouNiKanren)
   0 0 பாடப் பொருள்    対象 (Taishou)
   0 0 புவியியல்    地理学 (Chirigaku)
   0 0 பெருக்கல்    かけ算 (KakeSan)
   0 0 பொருளியல்    経済学 (Keizaigaku)
   0 0 பேனா    ペン (Pen)
   0 0 ப்ரொஜெக்டர்    プロジェクター (Purojiekuta^)
   0 0 மனப்பாடம்    そらで (Sorade)
   0 0 முக்கோணம்    三角形 (Sankakukei)
   0 0 முதுகில் மாட்டும் பை    リュックサック (Ryukkusakku)
   0 0 முறையமைப்பு    システム (Shisutemu)
   0 0 மொத்தம்    合計 (Goukei)
   0 0 மையக்கருத்து    テーマ (Te^ma)
   0 0 வகுத்தல்    割り算 (Warizan)
   0 0 வகுப்புத் தோழர்    級友 (Kyuuyuu)
   0 0 வடிவியல்    幾何学 (Kikagaku)
   0 0 வட்டம்    (En)
   0 0 வரலாறு    歴史 (Rekishi)
   0 0 வரைதல்    描く (Egaku)
   0 0 வானவியல்    天文学 (Tenmongaku)
Languages: Tamil, Japanska, mer...
Lektioner: Tamil-Japanska, mer...