இயக்கம், திசைகள் - गति, दिशा

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். धीरे चलिये, सुरक्षित चलाईये।

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Hindi

Word >> Translation

Languages

Tamil, Hinduiska, mer

Lektioner

Tamil-Hinduiska, mer