இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: German

Word >> Translation

Languages

Tamil, Tyska, mer

Lektioner

Tamil-Tyska, mer