வானிலை - Sää

மோசமான வானிலை என எதுவும் இல்லை, அனைத்துமே நல்ல வானிலை தான்.. Ei ole huonoa säätä, jokainen sää ovat hyvä.
Usage Examples
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Finnish
22 words
Word  ·  Translation
காற்று அடிக்கிறது  ·   
குளிராக உள்ளது.  ·   
குளிர் அடிக்கத் தொடங்குகிறது.  ·   
குளிர் அடைதல்  ·   
குளிர்ச்சியாக உள்ளது.  ·   
சூடாக (வெதுமையாக) உள்ளது.  ·   
நனைதல்  ·   
நனைத்தல்  ·   
பனி  ·   
பனி பொழிகிறது.  ·   
பனி பொழிதல்  ·   
மழை  ·   
மழை பொழிகிறது.  ·   
மழை பொழிதல்  ·   
மாறுகிறது  ·   
மூடுபனி  ·   
மேகமூட்டம்  ·   
வானிலை  ·   
வானிலை எவ்வாறு உள்ளது?  ·   
வானிலை மோசமாக உள்ளது.  ·   
வெயில் அடிக்கிறது.  ·   
வெளியே இதமாக இருக்கிறது.  ·