வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் - Groeten, Verzoeken, Welkom heten, Afscheid nemen

மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். Alledaagse taal

74 words

0 0
Ord-språk: Tamil
Översättningsspråk: Dutch
Word Translation
   0 0 (இங்கு தான்) உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி!    Op uw gezondheid!
   0 0 ... என்பது அவசியம்    het is nodig dat …
   0 0 ... என்பது என்னுடைய கருத்து    in mijn ogen
   0 0 ... பற்றி நீங்கள் என்னிடம் கூறமுடியுமா?    Kunt u me vertellen …
   0 0 ...என்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் ...    Ik zou graag …
   0 0 அமைதியாக இருங்கள்!    Stil!
   0 0 அவருடைய பெயர் ...    Hij heet …
   0 0 அவருடைய பெயர் என்ன?    Hoe heet hij?
   0 0 அவ்வளவு நன்றாக இல்லை    Niet zo heel goed.
   0 0 ஆஹா, என்ன ஓர் அருமையான ஆச்சரியம்!    Wat een leuke verassing!
   0 0 இதற்கு மாறாக!    Integendeel!
   0 0 இது உங்களுக்கு    Het is voor u
   0 0 இன்று இனிய நாளாக இருக்கட்டும்    Prettige dag
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வயது?    Hoe oud bent u?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Wat wilt u?
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Wat heeft u nodig?
   0 0 உங்களுக்கு தொந்தரவு தந்ததற்கு மன்னிக்கவும்    Sorry dat ik u stoor
   0 0 உங்களுக்கும் நன்றி.    Bedankt. U ook.
   0 0 உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி!    Leuk je te zien!
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறேன்.    Graag gedaan
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறோம்    Geen dank
   0 0 உங்கள் ஊர் எது?    Waar komt u vandaan?
   0 0 உங்கள் நாடு எது?    Wat is je nationaliteit?
   0 0 உங்கள் பெயர் என்ன?    Hoe heet u?
   0 0 உட்காருங்கள்    Gaat u zitten
   0 0 உதவி!    help!
   0 0 உன்னுடைய வேலையை பார்!    Bemoei u met uw eigen zaken!
   0 0 எனக்கு கவலை இல்லை.    Het kan me niet schelen.
   0 0 எனக்கு தெரியாது.    Ik weet het niet.
   0 0 என் பெயர் ...    Mijn naam is…
   0 0 என்ன (நீங்கள் சொன்னீர்கள்)?    Wat (zei u)?
   0 0 என்ன ஆச்சு?    Wat is er?
   0 0 என்ன விஷயம்?    Wat is er?
   0 0 என்னை தனியாக விட்டுவிடுங்கள்!    Laat me alleen!
   0 0 எவ்வாறாயினும்    in elk geval
   0 0 ஏன் இல்லை?    Waarom niet?
   0 0 ஐயா என்ன சொன்னீர்கள்?    Pardon …
   0 0 ஐயா சற்று கவனியுங்கள்    Sorry
   0 0 ஐயோ!    Lekker!
   0 0 ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறேன்.    Redelijk goed.
   0 0 காலை வணக்கம்!    Goedemorgen!
   0 0 சரி.    Okee
   0 0 சரியா?    toch?
   0 0 சரியா?    Okee?
   0 0 சீ!    Gatver!
   0 0 செல்வி    Juffrouw
   0 0 தயவுசெய்து    Alstublieft
   0 0 திரு    Meneer
   0 0 திருமதி    Mevrouw
   0 0 நானும்    ik ook
   0 0 நானும் இல்லை    ik ook niet
   0 0 நானே என்னை அறிமுகம் செய்துகொள்கிறேன்    Mag ik me voorstellen?
   0 0 நான் ... வசிக்கிறேன்    Ik woon …
   0 0 நான் செய்யலாமா/எடுக்கலாமா?    Mag ik?
   0 0 நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Het gaat goed met me.
   0 0 நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Het gaat heel goed met me.
   0 0 நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்?    Waar woon je?
   0 0 நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?    Hoe gaat het met u?
   0 0 நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா?    Gaat het goed?
   0 0 பரவாயில்லாமல் இருந்தது    Zozo.
   0 0 புதிய செய்தி என்ன?    Nog nieuws?
   0 0 போய் வருகிறேன்    Tot ziens
   0 0 போய் வருகிறேன்    tot ziens
   0 0 மகிழ்ச்சியுடன்.    Graag
   0 0 மகிழ்ச்சியோடு.    Met plezier.
   0 0 மறுபுறம்    aan de andere kant
   0 0 மாலை வணக்கம்    Goedenavond
   0 0 வணக்கம்    Hoi!
   0 0 வணக்கம்    Hallo
   0 0 வருக!    Welkom!
   0 0 வாழ்க்கை எப்படிப் போகிறது?    Hoe gaat het?
   0 0 வாழ்த்துக்கள்    gefeliciteerd
   0 0 வாழ்த்துதல்    groeten
   0 0 விளையாடாதீர்கள்    echt waar
Languages: Tamil, Holländska, mer...
Lektioner: Tamil-Holländska, mer...